Veiligheid

Wat wij doen tegen agressie en geweld:

Om geweld en agressie tegen onze medewerkers en patiënten te verminderen voeren wij het beleid Veiligezorg uit. Dit beleid wordt in heel Nederland toegepast. Zo ondernemen wij direct actie tegen alle vormen van agressie en geweld. Dit doen wij onder meer door het uitdelen van een gele of rode kaart.

Gele kaart

Als er sprake is van verbale of non-verbale agressie (schelden, schreeuwen, vernederen, onheus bejegenen, treiteren of pesten) krijgt de veroorzaker binnen een week een officiële waarschuwing.

Gevolgen voor de veroorzaker

De officiële waarschuwing blijft gedurende de gehele behandeling van kracht. Wanneer de veroorzaker in herhaling treedt wordt de toegang tot de praktijk ontzegd (rode kaart) en dient de veroorzaker zelf op zoek te gaan naar een andere behandelaar. Orthodontiepraktijk Leidsche Rijn bemiddelt hier niet in.

Rode kaart

Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag volgt een praktijkverbod en doen we indien nodig aangifte bij de politie.
Hiervan is sprake bij:

  • Persoonsgerichte bedreiging (bedreiging met de dood of de opmerking ‘Ik weet je te vinden/ Ik wacht je op’, stalken, chanteren, onder druk zetten of het sturen van een dreigbrief).
  • Fysieke agressie (gericht gooien van een voorwerp, slaan, schoppen of vastpakken).
  • Het ontvangen van een tweede waarschuwing.
Gevolgen voor de veroorzaker

De veroorzaker wordt de toegang tot de praktijk ontzegd en is niet meer welkom bij Orthodontiepraktijk Leidsche Rijn. Het toegangsverbod staat genoteerd in het patiëntendossier, zodat hij of zij geen afspraak meer kan krijgen in onze Orthodontiepraktijk. De veroorzaker moet vervolgens zelf op zoek naar een andere behandelaar. Orthodontiepraktijk Leidsche Rijn bemiddelt hier niet in.

Aangifte bij de politie

Orthodontiepraktijk Leidsche Rijn kan samen met het slachtoffer of uit naam van het slachtoffer officieel aangifte doen bij de politie. Er wordt een proces verbaal opgemaakt en de aangifte komt voor de rechter. Dat kan betekenen dat de veroorzaker een strafblad krijgt.

Heeft de veroorzaker een praktijkverbod, maar betreedt hij of zij alsnog de praktijk, dan wordt de politie ingeschakeld.

Ontstaan van schade

Als ten gevolge van een agressie-incident directe of indirecte schade ontstaat, stellen wij de veroorzaker hiervoor aansprakelijk.